ČIŠTĚNÍ VÝPOČETNÍ A KANCELÁŘSKÉ TECHNIKY


Jak znečištěný může být vzduch v našem prostředí vidíme teprve až při podrobném pohledu. S prachem a tabákovým kouřem se setkáme téměř všude a společně jsou ve většině případů tím největším nepřítelem citlivých kancelářských zařízení, kde v kritických případech vedou až k stálým výpadkům a poruchám přístrojů. Tím dochází velice často ke ztrátě cenných dat v počítačích.

Předtím, než k potížím nebo dokonce ke ztrátě dat dojde, je třeba se postarat o to, aby pravidelné čištění počítačů a kancelářských zařízení patřilo k samozřejmostem.

MONITORY
Pokud se jedná o skleněné plochy monitorů a jejich fitrů, kopírovacích strojů anebo projektorů, je nutné se pravidelně starat o zbavení prachu, otisků prstů a jiných nečistot. Tím dosáhneme v první řadě odstranění náboje statické elektřiny a v druhé řadě předcházíme chybám z únavy očí.

Statická elektřina je jedním z největších nebezpečí moderních kancelářských strojů. Tím, že přitahuje prach a ostatní nečistoty ohrožuje funkci Vašeho zařízení.

KLÁVESNICE
Místo dotyku člověka a stroje. Místo největších usazenin a nánosů z cigaret, svačin a současně místo vzniku alergií. Klávesnici věnujeme při profylaxi mimořádnou pozornost.

Pravidelné čištění je důležitým krokem a neopomenutelnou součástí údržby všech zařízení

MECHANIKY PRO ZÁZNAM
Je velmi překvapivé, jak relativně vysoké množství (až 80%) chyb čtení i zápisu je vyvoláno tak jednoduchým důvodem , jako je znečištění magnetických hlav nebo optických čoček. Nečistíme-li tyto pravidelně, usazují se zde postupně prach a oxidy z magnetických nosičů a způsobují chyby a ztrátu dat.

TISKÁRNY
Stav Vaší tiskárny nebo Vašeho psacího stroje je zprostředkovaně obrázkem Vaší firmy. Proto byste měli dbát na jejich čistotu. Budete-li pečlivě dodržovat termíny jejich čištění a údržby, budou také při stoprocentním zatížení stoprocentně spolehlivé.

Čistá a pravidelně čištěná výpočetní technika je vedle dobrého pocitu z dobrého pracovního prostředí současně řešením, které v globálu snižuje náklady. Omezuje vznik poruch a tím snižuje výdaje za opravy a spolu s ostatním slouží k lepší atmosféře ve Vaší kanceláři.

Samotné čištění počítačů a ostatní kancelářské techniky je pro naše vyškolené operátory rutinní prací, při které rychle a při použití špičkových technologií a čistících systémů provedou dokonalé vyčištění Vašeho zařízení bez zbytečného rušení chodu kanceláře.

ČISTÍCÍ SYSTÉMY
Ke splnění všech Vašich nároků jsou k dispozici ekologické a biologicky odbouratelné čistící prostředky.


Všechny kvality spojené dohromady nám dávají přesvědčení a jistotu splnit i ty nejvyšší nároky našich zákazníků

Zpět  |   Ceník  |   E-mail